Domki letniskowe w Sielpi

Sielpia.pl

Domki i bungalowy letniskowe w Sielpi do wynajęcia - Rezerwacje telefoniczne: 66 77 99 615

REGULAMIN O.W. BARTEK

1. Każdy wczasowicz przybywający do Ośrodka Wypoczynkowego BARTEK zobowiązany jest do przedstawienia administratorowi ośrodka dowodu tożsamości na potrzeby procesu rezerwacji/wystawienia dokumentu sprzedaży i pobrania danych osobowych Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Odmowa podania ww. danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy bez zwrotu wpłaconego zadatku.

2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3. Klient nie może przekazać domku/mieszkania innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godz od 22:00 do godz 07:00.

Przez całą dobę zachowanie osób przebywających na terenie ośrodka nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów np. poprzez głośne odtwarzanie muzyki.

5. Osoby odwiedzjące proszone są o opuszczenie terenu Ośrodka najpóźniej do godz. 22:00

6. Administrator Ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie Ośrodka, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w domkach/pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

8. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z Jego winy.

9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w domkach/mieszkaniach będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane są przez okres 1 miesiąca, a następnie usuwane.

10. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o wczasowiczach przebywających na terenie Ośrodka.

11. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

12. W wynajmowanych domkach/pokojach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU!

13. W momencie otrzymania kluczy od domku/pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

14. Po upływie terminu pobytu Klient zobowiązany jest pozostawić pobrane klucze od domku/pokoju na recepcji Ośrodka do godz. 11:00.

15. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać na recepcji Ośrodka.

16. Ośrodek ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.

17. W przypadku nie uregulowania opłaty za pobyt pierwszego dnia rezerwacji (na przykład z powodu nie przyjechania do Ośrodka) rezerwacja utrzymywana jest tylko przez 1 dobę hotelową.

18. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Gość zobowiązany jest zapłacić za całość pobytu.

19. W przypadku pozostawienia rzeczy osobistych w domku/pokoju po upływie doby hotelowej, kończącej okres objęty rezerwacją, pracownicy Ośrodka mają prawo opróżnić domek/pokój z pozostawionych rzeczy osobistych.

 

 

Ośrodek wypoczynkowy
Bartek w Sielpi

Rezerwacje telefoniczne:
Tel. 66 77 99 615
       66 77 99 680
E-mail: sielpia@sielpia.pl

 

 

AKCEPTUJEMY

PŁATNOŚĆ KARTĄ

 

 

W PIERWSZYM TYGODNIU LIPCA RABAT -10%